O koncernu

Společnost je členem koncernu PPH, jehož řídící osobou je společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO 264 42 272, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7151.

Vedle Společnosti jsou řízenými osobami následující obchodní společnosti:

  • Pražská plynárenská, a.s.
  • Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
  • Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
  • Informační služby – energetika, a.s.
  • Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Složkou podnikání ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 ZOK, jíž se týká koordinace a koncepční řízení v rámci koncernu PPH, je financování jednotlivých členů koncernu, které zahrnuje především opatřování cizích finančních zdrojů jak v rámci koncernu, tak od třetích osob.

Diagram vlastnické struktury koncernu PPH